Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; DB has a deprecated constructor in /home/doymas/domains/archyvas.silainiuparapija.lt/public_html/inc/classes.php on line 3
Kauno Šventosios Dvasios Parapija

Titulinis

 

                                        

 
 
 
 
 
 

Tradiciškai bendruomenės nariai ir visi, kurie nori papuošti namus savo rankomis sukurtu Advento vainiku, kviečiami gruodžio 2 d., šeštadienį, 12 val., į Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos Bažnyčią. Kaip ir pernai, galėsite pridėti ranką kuriant Advento vainiką Bažnyčiai. Šį prasmingą pabuvimą kartu prieš Adventą praves tautodailininkė Jorė (Jurgita Treinytė). RENGINYS NEMOKAMAS. Teirautis telefonu Nr. 8 688 333 08.

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spalio 4 d. 18.30 val., po vakarinių Šv. Mišių, pradedamas Alfa kursas suaugusiems (vyks antrame bažnyčios aukšte).

Kviečiami tėvai, kurių vaikai rengiasi Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, suaugę asmenys, dar nepriėmę šių sakramentų, ir visi, kurie nori atnaujinti ar pagilinti savo tikėjimo žinias.

 

Pirmasis susitikimas skirtas Alfa kursui pristatyti. Jūs išgirsite Alfa įkūrėjo mintis, žiūrėsite filmo „Avinėlio vartai“ ištraukas bei turėsite galimybę pasvarstyti, kurioje kelionės link Dievo vietoje esate. Ar Jūs dar tik pačioje krikščioniškojo gyvenimo pradžioje? Ar ji nepasibaigė Jūsų krikštu? O gal tai – Jūsų Pirmoji Šventoji Komunija, gal – Sutvirtinimas?
Visai tikėtina ir tai, jog Jūs keliaujate su Viešpačiu kiekvieną dieną. Tokiu atveju kviečiame Jus savo dalyvavimu Alfa kurse prisidėti prie parapijos bendruomenės, atrasti joje savo, kaip aktyvaus dalyvio, vietą bei taip ją sustiprinti.

 

                                                  

 
 
 
 
 
 

                                                  

 
 
 
 
 
 

                                            

 
 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 

                                                  

 
 
 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rugpjučio  6 dieną  (sekmadienį) mūsų parapijoje bus švenčiami Kristaus atsimainymo atlaidai. Pagrindinės šv. Mišios ir Eucharistinė procesija 12 val.Atlaiduose dalyvaus ir pamokslą sakys diakonas Vincentas Lizdenis.

 
 
 
 
 
Pas Viešpatį iškeliavo kun. jubil. Jonas SURVILA (1925–1950–2017)
 

 

                                                              

 

Kunigas Jonas Survila pašarvotas Marijampolės specialiųjų globos namų koplyčioje. Jo laidotuvės vyks trečiadienį, birželio 28 dieną. 9 valandą ryto Marijampolės specialiuosiuose globos namuose bus aukojamos Šv. Mišios ir velionio palaikai išlydimi į jo tėviškę Girkalnį. 13 valandą Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, po kurių kunigas Jonas Survila bus palaidotas Girkalnio bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birželio 4 dieną, sekmadienį, mūsų bažnyčios konsekracijos (šventinimo) iškilmė.

 

 

Konsekracijos Šventosios Mišios, kurioms vadovaus Kauno Arkivyskupas Metropolitas Lionginas Virbalas SJ, bus švenčiamos 12 valandą.

 

8 ir 10 valandomis Šventų Mišių nebus. Vakare Šventosios Mišios bus aukojamos 18 valandą.

 
 
 

BELAUKIANT SEKMINIŲ ŠVENTĖS

KVIEČIAME JUNGTIS Į  BENDRĄ MALDĄ KALBANT NOVENĄ Į ŠVENTĄJĄ DVASIĄ .

NOVENA BUS KALBAMA  KASDIEN 

NUO GEGUŽĖS 25d (ketvirtadienio) 17.30 VAL IKI SEKMINIŲ.

 
 
 
 
 
 
 
 
Minint Fatimos apsireiškimų 100m. jubiliejų.
 

12 val. šv. Mišios aikštėje priešais Baziliką su Lietuvos vyskupais.

Liturgijai vadovauja apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana.

Iš vakaro, gegužės 12 d. 18 val., prasideda maldos vigilija (iki gegužės 13 d. 10 val.).


Norintys keliauti iš Kauno drauge su Jono Pauliaus II piligrimų centru

kviečiami registruotis mob. 8 686 152 25 arba el. p. piligrimu.centras@gmail.com.