Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; DB has a deprecated constructor in /home/doymas/domains/archyvas.silainiuparapija.lt/public_html/inc/classes.php on line 3

Naujienų archyvas 2015

2015-12-25 Ateitinikų spektaklis
 2015 gruodžio 25d švenčiant Kristaus  Gimimą, parapijos ateitininkai savo tėvelius ir  kitus artimuosius pakvietė į  tradicinį  Kalėdinį spektaklį, kuriame sveikinimo žodį tarė  kuopos  dvasios tėvas  kunigas monsinjoras  Lionginas  Vaičiulionis  linkėdamas visiems gražių švenčių ir prasmingo vaidinimo.
2015-12-23 P.Mašioto pradinė mokykla
 2015 gruodžio  23d į  Kauno Šv.Dvasios bažnyčią rinkosi P.Mašioto pradinės mokyklosi, mokytojai ,mokiniai ir jų tėveliai. Tai tradicinis    mokyklos  Kalėdinis renginys, kuriame moksleiviai dalyvauja Šv.Mišiose, gieda giesmeles, skaito eiles ir pristato piešinius, kuriuos skiria   Kūdikėlio Jėzaus gimtadieniui.
2015-12-18 Savaitgalis Šiluvoje
Gražiai Kristaus gimimo dieną pasitinka Kauno Šv.Dvasios parapijos Alfa kurso bendruomenės nariai. Šlovindami Viešpatį giesmėmis ir malda jie praleido Susitaikymo savaitgalį Šiluvoje.
2015-12-13 Jaunimo Atsinaujinimo diena
Gruodžio 12 d. Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos salėje suskambo šlovinimo giesmės ir maldos, kurios surinko parapijos jaunimą ir svečius į Atsinaujinimo dieną "Dievo žodžio galia" ir "Mūsų žodžių galia".  
2015-10-26 Sutvirtinamieji Kauno Arkiviskupijos jaunimo centre
Parapijos jaunimas pakvietė sutvirtinamuosius apsilankyti Kauno arkivyskupijos jaunimo centre. 
2015-10-02 Pasaulinė vaikų adoracijos diena
 Spalio 2 dienos rytą Šv. Dvasios bažnyčioje rinkosi parapijos pradinukai. Jie atėjo į svečius pas Jėzų Švenčiausiame Sakramente. 
2015-09-17 Alfa jaunuolių komandos susirinkimas
Rugsėjo 17d. po vakaro Šv.Mišių į metodinį kambarį rinkosi jaunieji Alfa kurso grupelių savanoriai.
2015-09-13 Atlaidai Šiluvoje
  Rugsėjo 13d  Šv. Dvasios parapijos Sumos  choras ir Marijos legiono moterys  vyko Į  Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo atlaidus Šiluvoje. 
2015-09-11 Jaunimo žygis į Šiluvą
 Lyduvėnai - Šiluva,tai maršrutas kurį  jaunieji  parapijos piligrimai ėjo nakčia į Švč. Mergelės Marijos  apsireiškimo atlaidus. Susirinkę  Lyduvėnuose  jaunuoliai  įdomiai ir prasmingai ruošėsi žygiui. 
2015-09-04 mokytoju susirinkimas
Šv. Dvasios parapijos Metodiniame kambaryje rinkosi tikybos mokytojai, kurie dalinosi praeitos  vasaros atostogų 
2015-06-29 Jaunimo dienos
 Mūsų parapijos jaunimas birželio 27 – 28 dienomis dalyvavo  Lietuvos jaunimo dienose, kurios vyko Alytuje. 
2015-06-09 Sutvirtinimo sakramentas
Gegužės 24 dieną parapijoje buvo švenčiami tituliniai Šv. Dvasios atsiuntimo (Sekminių) atlaidai. Ta proga parapiją aplankė vyskupas Kęstutis Kėvalas.
2015-06-09 tikybos mokytojų susirinkimas
 2015 birželio 09 d į parapijos metodinį kambarį  rinkosi tikybos mokytojai,kurie užbaigė mokslų metų programą ir dabar susirinko apibendrinti rezultatus.  O  pasidžiaugti tikrai buvo  kuo,  nes per metus daug gražių  renginių, susitikimų, parodų  ir koncertų šie mokytojai kartu su mokiniais įgyvendino  mūsų  parapijoje. Klebonas Žydrūnas Paulauskas padėkojo mokytojams už nuveiktus darbus ir palinkėjo  ateityje  išrtikimai   darbuotis  įgyvendinant    Dievo  ir Bažnyčios tikslus.   Šiais   metais trys  parapijos  tikybos mokytojos  ( Vida  Zulonaitė,  Rita Jaugelienė,Ema Marcinkevičienė  )  paminėjo  savo veiklos   25-erių    metų jubiliejų. Įteikdamas padėkos raštus klebonas Žydrūnas Paulauskas  padėkojo    mokytojoms už ištikimą  darbą  parapijoje  evengelizuojant  jaunąją kartą .  
2015-05-20 Kunigų pasikeitimai
Kauno Arkivyskupo Metropolito sprendimu parapijoje įvyko kunigų pasikeitimai. Šešerius metus parapijoje darbavęsis kun. Julius Grigonis buvo paskirtas kunigiškajai tarnystei į Kauno Prisikėlimo Bazilikos parapiją. Po šv. Mišių, kurias aukojo visos parapijos mylimas kunigas Julius, jam buvo padėkota už ištikimą kunigišką tarnystę.
2015-05-03 Motinos diena
Gegužės 3 dieną parapijoje buvo minima Motinos diena. Per visas šv. Mišias buvo meldžiamasi už mamas ir močiutes. Dalyvaujančios liturgijoje buvo laiminamos.
2015-05-02 Dviračių žygįs
Gegužės 2 dieną Kauno Piligrimų centras organizavo dviračių žygį kalbant Rožinį iš Kauno į Šiluvą. Šiame žygyje dalyvavo ir mūsų parapijos jaunieji piligrimai.
2015-04-26 Vaikinų savaitgalis
Balandžio 24-26 dieną Kauno Kunigų seminarijoje rinkosi vaikinai į Vaikinų savaitgalį. Jų laukė įdomi ir turininga programa. Daug naujo ir prasmingo išgirdo jaunuoliai iš tokių mūsų iškilių dvasios vadovų, kaip Vyskupas K. Kėvalas, Tėvas Severinas OFM,Teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius ir kt.
2015-03-21 Atsinaujinimo diena
Kovo 21 dieną parapijoje vyko Atsinaujinimo diena ir gavėnios rekolekcijos. Atsinaujinimo dieną pravedė kun. Artūras Kazlauskas. Po parapijos jaunimo šlovinimo kunigas pristatė įžvalgas tema "Ką reiškia būti krikščioniu šiandien".
2015-01-30 Pradinių klasių viktorina 'Irkis į gilumą'
Sausio 30 dieną Kauno Šv.Dvasios parapijoje vyko Kauno Katechetinio centro organizuojama pradinių klasių viktorina "Irkis į gilumą".Joje dalyvavo penkios mokyklų komandos,kurioms teko atlikti įvairias tikėjimo žinių reikalaujančias užduotis.
2015-01-10 Savaitgalio rekolekcijos Šiluvoje
Sausio 9-10 dienomis Kauno Šv.Dvasios parapijos "Alfa" kurso suaugusiųjų grupė dalyvavo savaitgalio rekolekcijose Šiluvoje. Jose buvo kalbama apie Šv.Dvasią, Jos veikimą ir žmogaus galimybes gauti Šv.Dvasios dovanas. Pasiruošti ir tinkamai dalyvauti rekolekcijose padėjo kunigas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas ir Gyvųjų Akmenų bendruomenės nariai. Šv.Mišias aukojo parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas.
2015-01-10 Rekolekcijos
Sausio 9-10 dienomis Kauno Švč.Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos namuose ir sausio 16-17 dienomis Šiluvos Jono Pauliaus II parapijos namuose vyko rekolekcijos skirtos Šv.Dvasiai. Rekolekcijose dalyvavo Kauno Šv.Dvasios parapijos jaunuoliai, kurie ruošiasi Sutvirtinimo Sakramentui. Rekolekcijoms talkino parapijos klebonas kun.Žydrūnas Paulauskas, Palemono parapijos klebonas kun.Darius Vasiliauskas kun. Andriejus Sabaliauskas ir kun. Ramutis Janšauskas.