Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; DB has a deprecated constructor in /home/doymas/domains/archyvas.silainiuparapija.lt/public_html/inc/classes.php on line 3
Naujienų archyvas 2016

Naujienų archyvas 2016

2016-12-27 Gerumas mus vienija“ Caritas renginys Šilainių parapijoje
Gruodžio 27 d. Šv. Dvasios parapijos Caritas jau tradicija tapusią, kartu švęsti Šv. Kalėdas su parapijoje sunkiau gyvenančiais  bendruomenės nariais .Šventiškai išpuoštuose parapijos namuose, žaibiškai prisipildė vaikų klegesio ir laukimo šventės pradžios. Visus atvykusius pasitiko šmaikštus klounas, kuris ragino šypsotis, daug ploti, džiaugtis šventine nuotaika. 
2016-12-17 Atsinaujinimo diena jaunimui
Šių metų gruodžio 17 d. jau tradiciškai, parapijos jaunimas pakvietė visos parapijos jaunimą į atsinaujinimo dieną "Tikiu, nes tikėjimas "veža"". Šiais metais paskaitas vedė ir savo tikėjimo kelione dalinosi VDU KTF dekanas doc.dr. Benas Ulevičius. 
2016-11-26 Šv. Mišios pritaikytos bičiuliams
Lapkričio 21 d. pirmą kartą Kauno Arkivyskupijoje Šventos Dvasios parapijos bažnyčioje vyko šv. Mišios pritaikytos bičiuliams (asmenims su intelekto negalia) iš Kauno ,,Arkos bendruomenės“ ir ne tik! 
2016-11-21 Advento belaukiant
  Alfa kurso bendruomenė dovanojo renginį – pakviesta sertifikuota amatininkė Jorė (Jurgita Treinytė) jau antrus metus iš eilės mokė norinčiuosius savo namams pasigaminti Advento vainiką. 
2016-10-21 Rožančiaus Karalienės atlaidai
Parapijoje buvo švenčiami Šventos Mergelės Marijos, Rožančiaus Karalienės atlaidai. Šventų Mišių aukai ir procesai vadovavo kunigas, svečias Julius Grigonis.
2016-10-08 Kelionė į Kryžių kalną
Spalio 8 dienos rytą rinkosi jaunimas, šiais metais besiruošiantis Sutvirtinimo Sakramentui. Katechetai bei parapijos klebonas jaunuolius pakvietė į kelionę, padėsiančią susipažinti ne vien su mokytojais, bet ir su naujais draugais, kuriems jau suteiktas Sutvirtinimo Sakramentas ir kurie pagelbės pasirengimo metu.
2016-10-07 Vaikų adoracijos diena
Kaip ir kiekvienais metais, spalio 7 d. Kauno Šventosios Dvasios parapijos Bažnyčioje vyko Vaikų adoracijos diena. Šio prasmingo renginio metu vaikai tyloje pagerbė Jėzų Švenčiausiame sakramente, klausėsi Šv. Evangelijos ir kalbėjo Rožinio slėpinį melsdami Dievo gausių dangiškų malonių savo tėveliams, mokytojams, draugams ir dvasios vadovams. 
2016-10-01 Piešinių paroda
Besibaigiant Gailestingumo metams, Milikonių pagrindinės mokyklos mokiniai pamokose dalinosi savo gailestingumo darbelių patirtimi.
2016-09-18 Gražus jubiliejus
Mūsų, Kauno Šventosios Dvasios, bažnyčios, kunigas Mindaugas Pukštys praeitą savaitę minėjo savo kunigiškos tarnystės dvidešimties metų jubiliejų. Sekmadienį, po Eucharistinės aukos kunigo Mindaugo Pukščio paaukotose sumos Šventosiose Mišiose, parapijos bendruomenės vardu už nuoširdžią tarnystę Bažnyčioje jam padėkojo klebonas kunigas Žydrūnas Paulauskas. Kunigą Mindaugą Pukštį sveikino ir Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikintieji.  
2016-09-16 Alfa kurso bendruomenės susitikimas
Rugsėjo 16d Kauno Šv.Dvasios parapijos Alfą kurso bendruomenės nariai rinkosi į susitikimą su sese benediktine Vida, Emanuele Urbonaite, kuri pasidalino ilgamete patirtimi įgyvendinant kurso programą.
2016-08-29 Mokytojų susirinkimas
Tikybos mokytojai ir katechetai susirinko aptarti ateinančių mokslo metų veiklos darbus ir jų įgyvendinimo galimybes. 
2016-07-20 Pasaulio Jaunimo Dienos 2016
Šių metų liepos 20 – 31 d. parapijos jaunimas turėjo išskirtinę progą išvykti į Pasaulines Jaunimo Dienas Krokuvoje.
2016-07-02 Išvyka į Žemaičių Kalvariją
Liepos 2d Kauno  Šv.Dvasios (Šilainių) parapijos jaunimo grupė dalyvavo išvykoje į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus.
2016-06-24 Kauno Arkivyskupijos jubiliejus
Šventėme Kauno Arkivyskupijos 90 metų jubiliejų. Mūsų parapijos tikintieji dalyvavo eisenoje į Kauno Arkikatedrą.  
2016-06-12 Gedulo ir Vilties dienai artėjant
Birželio 12 d. Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikintieji susirinko parapijos salėje, kad artėjant Gedulo ir Vilties dienai prisimintų ir paminėtų Lietuvos kalinį ir tremtinį, caro žandarų persekiotą ir kankintą arkivyskupą Teofilį Matulionį.
2016-05-21 Sutvirtinimo diena parapijoje
Gegužės 21 d. mūsų parapiją aplankė vyskupas Kęstutis Kėvalas ir jį lydintis kancleris monsinjoras Adolfas Grušas. Aukodamas vakaro Šventasias Mišias Vyskupas suteikė Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams ir suaugusiems.
2016-05-16 Apsilankymas Kauno Kunigų seminarijoje
Gegužės 16 d. Kauno Šv.Dvasios parapijos Sutvirtinimo Sakramentui besiruošiantys jaunuoliai,baigdami pasirengimo kursą lankėsi Kauno Kunigų seminarijoje.
2016-05-01 Motinos diena
Gegužės 1 d. parapijoje buvo švenčiama Motinos diena. Per visas sekmadienio šv. Mišias buvo meldžiamasi už parapijos gyvąsias ir mirusias mamas. Per kiekvienas mišias dalyvaujančios motinos buvo laiminamos. Po votyvos šv. Mišių parapijos jaunimas, vadovaujamas Vytauto Striogos mišiose dalyvavusias motinas ir jų šeimų narius pakvietė likti bažnyčioje ir pasiklausyti mamoms skirto koncerto. 
2016-04-30 Pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienoms
Kas kelerius metus viso pasaulio tikintis jaunimas turi puikią galimybę išgyventi bendrystės džiaugsmą, pagilinti savo tikėjimą ir susitikti su Popiežiumi Pasaulinėse jaunimo dienose.
2016-04-10 Marijos legiono jubiliejus
Šilainių Šventosios Dvasios parapijos Marijos legiono nariai šiais metais švenčia „Gailestingumo Motinos“ prezidiumo įkūrimo 20-metį. 
2016-04-03 Atvelykio šventė
2016 m. balandžio 3 d. visi kartu šventėme atvelykį arba kitaip vadinamas vaikų Velykėles. Veiklų netrūko tiek mažiems, tiek dideliems.   
2016-03-12 Atsinaujinimo diena
Kovo 12 d. Kauno Šventosios Dvasios bažnyčios parapijos Atsinaujinimo dieną vyko rekolekcijos „Viešpatie, sugrąžink man atpirkimo džiaugsmą“. Kiekvieno krikščionio džiaugsmo šaltinis, kaip pastebėjo Atsinaujinimo dieną savo įžvalgomis dalinęsis kunigas Antanas Saulaitis, yra gailestingumas. Darydami  gera kitiems žmonėms, suteiksime jiems  daug džiaugsmo, kuris neabejotinai  bus Dievo pastebėtas ir mums sugrąžintas  Dievišku gailestingumu ir meile, – liudijo šis nepaprastai paprastas kunigas.
2016-02-11 Kelionė į Ruklą
Vasario 11 dieną parapijos bendruomenė aplankė Ruklą. Tai tapo jau tradicija, kad išklausę  „Alfa“ kurso programą  jos dalyviai organizuoja išvykas, kuriose pagilina savo žinias apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios veiklą.
2016-02-11 Vaikų viktorina „Irkis į gilumą“
2016 vasario 11 dieną Kauno Šv.Dvasios parapijos salėje vyko Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro organizuota II etapo viktorina „Irkis į gilumą“
2016-01-08 Jaunimo savaitgalis Palemone
Sausio 8 - 9 ir 15 - 16 dienomis Kauno Šv.Dvasios parapijos jaunimas susirinko Kauno Šv.Mergelės Marijos,Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos namuose, kad skirtų laiką Šv. Dvasiai.Susitikimo metu mokymus jaunuoliams, kurie ruošiasi Sutvirtinimo Sakramentui, vedė VDU Teologijos fakulteto studentai vadovaujami Tomo Rakausko. Jie aiškino jaunuoliams kas yra Šv.Dvasia, kaip Ji veikia ir ką reikia daryti, kad būtum pripildytas Šventosios Dvasios.
2016-01-03 Naujametinis šventinis renginys parapijoje
Kaip ir kiekvienais metais kalėdinio periodo laikotarpiu vyksta parapijoje šventiniai renginiai. Būtent šis periodas suteikia galimybę ne tik pačiam būti laimingam, bet laimės žiupsnelį dovanoti kitiems - vienišiems, sergantiems, pamirštiems, stokojantiems. Vos tik pasibaigė gražiausios metų šventės, sausio 3d. Kauno Šv. Dvasios parapijos namuose vyko parapijos Carito organizuojamas renginys „Gerumas mus vienija‘‘.