Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; DB has a deprecated constructor in /home/doymas/domains/archyvas.silainiuparapija.lt/public_html/inc/classes.php on line 3

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/doymas/domains/archyvas.silainiuparapija.lt/public_html/inc/functions.php on line 506

Pastoracinė veikla » Marijos legionas

PARAPIJOS MARIJOS LEGIONAS

 

Marijos Legionas – tai Katalikų Bažnyčios judėjimas, įkurtas 1921m. rugsėjo 7d. Dubline (Airija), įkūrėjo Prano Duffo. Šios pasauliečių apaštalavimo draugijos tikslas – dirbti vienybėje su Dievo Motina Marija, padėti Bažnyčiai vykdyti sielovados darbus. Marijos Legiono šūkis – „Per Mariją prie Jėzaus!“ Legionieriaus uždavinys – pakviesti, paraginti, paaiškinti žmonėms tikėjimo prasmę. Ypatinga pagalba – maldos už žmonių atsivertimą.

Marijos Legionui gali priklausyti visi praktikuojantys katalikai nuo 18 metų amžiaus, apsisprendę uoliai vykdyti vietos prezidiumo skiriamas užduotis ir nuolatinius bendruosius reikalavimus: reguliariai lankyti susirinkimus, kasdien kalbėti „Kateną“ (legionierių malda), tikėjimo dvasioje susijungus su Marija dirbti svarbų legionieriaus darbą – lankyti žmones, išlaikyti paslaptyje dalykus, sužinotus lankant žmones ar susirinkimuose. Kitos atskiros užduotys būna skiriamos parapijos klebono ar numatomos susirinkimuose.

Marijos Legiono nariai neturi teisės teikti labdarą ar nešti kokių nors dovanų; jie eina į žmones „tuščiomis rankomis“, bet kupina meilės, tikėjimo bei pasitikėjimo Dievo Motina širdimi. Taip pat negali imti jokių aukų. Legionieriai tarpininkauja žmonėms ir nukreipia pas kunigus, kai susiduria su nesusituokusiomis šeimomis, nekrikštytais vaikais, neprivestais prie pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentų ar panašiais atvejais. Esant reikalui palydi kunigą pas ligonį.

Šilainių Šventosios Dvasios parapijoje Marijos Legionas veikia 12 metų. 1996m. kovo mėn. 17d. įkurtas prezidiumas „Gailestingumo Motinos“ titulu, globojamas dvasios vado mons. L. Vaičiulionio. Išaugus aktyvių narių skaičiui, 2001m. sausio mėn. 26 d. įsikūrė antrasis prezidiumas, „Ligonių sveikatos“ titulu. Šiuo metu dvasios vadas yra parapijos klebonas E. Jotkus. Maldos pagalbininkų yra virš 1000 narių, kurie kasdien kalba rožinio vieną dalį (Marijos intencija) ir Marijos Legiono maldas.

Aktyviųjų Marijos Legionierių veikla parapijoje yra:
• Kiekvieno mėnesio ketvirtadienį lanko Kauno II klin. Lig. ligonius, kviečia į Šv. Mišias, aukojamas ligoninės koplyčioje, pakviečia kunigą į palatas, kuris suteikia reikiamus sakramentus;
• Vieną kartą per mėnesį lanko ligonius Romainių TBC ligoninėje, kviečia į Šv. Mišias, palydi kunigą su Švč. Sakramentu į palatas pas tuos ligonius, kurie iš anksti pageidavo;
• Palaikomas glaudus ryšys su Marijos Legiono maldininkais, nes jie ypatingai remia aktyviuosius Legiono narius savo malda. Juos lanko namuose, sergantiems pakviečia kunigą į namus. Kaip paukštis negali pakilt į beribę erdvę, jei vienas sparnas nuleistas, taip Marijos Legionas su aktyviaisiais nariais ir maldos pagalbininkais sudaro abu sparnus. Kairįjį legiono sparną sudaro maldos pagalbininkai, o dešinįjį – aktyvieji nariai;
• Organizuoja maldingas keliones, išvykas į įvairias šventoves;
• Vieną kartą per mėnesį organizuoja Patricijų būrelį (diskusijų), įvairiomis religinėmis temomis. Po bendrų diskusijų klebonas atsako į įvairius iškilusius klausimus, pasako dvasios žodį. Prie arbatos puodelio diskusijos pratęsiamos.
• Atlieka klebono paraginimu įvairius kitus darbus, užrašo aukotojų bažnyčios statybai pavardes, klebono prašymu platina informacinius parapijos leidinius apie vykstančius renginius parapijoje. Dalyvauja Kryžiaus kelyje, prieš Šv. Mišias kalba rožinį, adoruoja prie Švč. Sakramento.

Susidomėjusius Marijos Legiono veikla, nuoširdžiai  kviečiami įsijungti. Parapijos legionieriai renkasi:
• Pirmadieniais 16.00 val. „Gailestingumo Motinos prezidiumas“, pirmininkas br. Alvydas.
• Antradieniais 16.00 val. „Ligonių sveikatos prezidiumas“, pirmininkė s. Laimutė (tel. 239778)

 

Maloniai laukiame